MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
Közép-Európa legnagyobb naturista kempingje
Közép-Európa legnagyobb naturista kempingje
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
NATURISTA OÁZIS KEMPING
Családi szabadidő - természetesen meztelenül
Családi szabadidő - természetesen meztelenül
NATURISTA OÁZIS KEMPING
NATURISTA OÁZIS KEMPING
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
Közép-Európa legnagyobb naturista tava
Közép-Európa legnagyobb naturista tava
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
NATURISTA OÁZIS KEMPING
Közép-Európa legnagyobb naturista kempingje
Közép-Európa legnagyobb naturista kempingje
NATURISTA OÁZIS KEMPING
NATURISTA OÁZIS KEMPING
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
"Délegyháza a magyar naturizmus bölcsője"
"Délegyháza a magyar naturizmus bölcsője"
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE
MAGYAR NATURISTÁK EGYESÜLETE

A magyar naturizmus története

A magyar naturizmus története

Az első rövid írásos feljegyzések a budai fürdőkről Zsigmond király (1361-1437) idejéből maradtak fenn. Mátyás király korából (1443-1490) már bővebb leírásunk van, köszönhetően Oláh Miklós esztergomi érsek Hungária című munkájának, amelyben szó van Felhévíz területén, a szabadban pucéran fürdőzők sokaságáról is. Mátyás király Budán pezsgő fürdőkultúrát teremtett, amit később a törökök tisztálkodási kultuszuk szolgálatába állítottak.

Az együttes meztelen fürdőzés a budai hőforrások táplálta fürdőkben évszázadokon át folyamatos volt. Khol J. G. 1784-ben megjelent útleírásában ugyancsak beszámol arról, hogy az általa meglátogatott fürdőkben ruhás és meztelen férfiak és nők, öregek és gyerekek élvezik a vizet. Ezt mondja: „Kíváncsi voltam, hogy ebben a fürdőben, ily nehéz helyzetben hogyan viselkedik az ember lelke mélyén ott gyökerező szeméremérzés. Általában azt tapasztaltam, hogy senki nem törődik a másikkal.” (Forrás: Szabó Kálmán: A meztelenségtől a naturizmusig)

A modern kori naturizmus a Budapesthez közeli Délegyházához kötődik. Innen való a délegyházi naturisták jelmondata: „Délegyháza – a magyar naturizmus bölcsője”. A Délegyháza környéki kavics bányászat befejezésekor visszamaradt tavak tiszta vizükkel, csendes környezetükkel kiválóan alkalmasak voltak fürdésre és pihenésre melyet egyre többen felfedeztek. A korai nudisták már az 1970-es évek közepétől elkezdtek birtokba venni több tavat, a magyar naturisták mellett szép számmal voltak kelet-németek is, akik a naturista kultúrát a korábbi Kelet-Németországból hozták magukkal (FKK).

Ez az időszak volt a magyar naturizmus „hőskora”. Abban az időben még semmilyen infrastruktúra nem volt a tavak körül csak a nudista strandok a gyönyörű kék vízű tavak partján. Mivel a nudizmus és naturizmus kezdetben nem volt elfogadott az akkori szocialista gondolkodás alapján, a rendőrök rendszeresen zaklatták a nudistákat, mivel a nyilvános meztelen fürdés törvényellenes volt, szervezett naturista kemping vagy nudista strand azonban akkor még nem létezett. Ugyanakkor nem volt egyszerű feladat esetenként tízezer nudistával szemben hatékonyan fellépni a rendőrségnek, nem is tudták elzavarni őket, ezért egyre inkább – hallgatólagosan – elfogadottá vált a nudizmus Délegyházán. Akkoriban volt a három T a kultúrpolitika irányelve: Támogatott – Tűrt – Tiltott. A nudizmus a „Tűrt” kategóriába került. A nudisták elsősorban két tó mellett voltak a legnagyobb számban, ezek az „Ötös tó” és az „Osztályozó tó” voltak. Az utóbbi tó a bányászat után történő kavics osztályozásról kapta a nevét. A két tó legaktívabb naturistái elhatározták, hogy közös naturista szervezetet hoznak létre és első lépésben létrehozták a Tavi Intéző Bizottságot. Az 1982-ben benyújtott engedélyezési kérelmet végül Lázár György akkori miniszterelnök segítségével 1983-ban sikerült jóváhagyatni, mivel az „illetékes elvtárs” a Belkereskedelmi Minisztériumban az akkor szokásos módon megpróbálta elfektetni az ügyet. Miért Belkereskedelmi Minisztérium tárgyalta az ügyet ? Azért, mert hosszas gondolkodás után a naturizmust végül a turizmus kategóriába sorolták be (végül is benne van a nevében), ami pedig ehhez a minisztériumhoz tartozott.

Ez az év lett a Magyar Naturisták Egyesületének (MNE) alapítási éve. Az 1983 évi felmérések szerint hétközben 1.000-4.000, hétvégeken 10.000-20.000 meztelen ember látogatta a délegyházi nudista strandot. Az MNE elkezdte a helyzet konszolidálását az Ötös tavon és az akkori „nomád” nudista viszonyokból fokozatosan kialakított egy naturista szervezetet és kempinget. Kialakította a naturista szabályokat és házirendet. A naturisták önkéntes együttműködésével felépítették a máig működő fürdőblokkokat (a kemping terminológiájában ezek a higi boxok) és a kíváncsi szemek elől beton fallal vették körbe el a naturista kempinget. Az Osztályozó tó naturistáinak többsége átköltözött az Ötös tóra az épülő kempingbe. Akkoriban az naturisták többsége elsősorban sátorban lakott, később megjelentek a lakókocsik is, illetve megkezdődött a délegyházi naturista kempingre jellemző jurták építése. A jurták hat- vagy nyolcszögű kis faházak. A formájukat a kalandozó magyarok által a szállásaikon felépített sátraik formája ihlette – a magyar hagyományok követése akkoriban egyfajta szembenállást képviselt az uralkodó szocialista rezsimmel szemben. (Azt azonban be kell vallani, hogy elég nehéz jól kihasználni egy hat- vagy nyolcszögletű ház belső terét.) A Naturista Oázis Kempingben több ilyen jurta még most is használatban van, némelyiket átalakították, hozzáépítettek vagy kibővítették.

1990-ig, a gulyás kommunizmus végéig, nudistának vagy naturistának lenni egyfajta szabadságot jelentett az embereknek, amit a mostani fiatalok nehezebben tudnak megérteni, mivel nem élték meg azt az időszakot. Akkoriban a meztelenséget a hatalommal történő csendes szembenállásként értékelték az emberek. Valószínűleg részben ez is a magyarázata annak, miért csökkent a naturisták száma a 90-es évek elején, miután az első szabad parlamenti választások megtörténhettek.

A 80-as évek végétől azonban egyre több naturista szervezet jött létre és alakultak ki naturista szabad strandok az országban, ez utóbbiak elsősorban tavak vagy folyók mentén. Megjelentek az üzleti célú kempingek is pl. a Balaton mellett de részben a naturista szervezetek által működtetett kempingek is üzleti célúak lettek. Az egyes kempingeket működtető naturista egyesületeknek elsődleges célja azonban továbbra is a naturizmus népszerűsítése és a kemping bevételek a szervezetek közhasznú, non-profit céljainak megvalósítását szolgálják.

Magyar naturista szervezetek:
Magyar Naturisták Egyesülete
Napóra Klub Naturista Sport- és Természetbarátok Országos Köre (megszűnt)
Naturisták Virtuális Klubja Egyesület
Sziki Naturista Egyesület
Naturisták Berényi Baráti Körének Egyesülete
Naturisták Látóképi Egyesülete
Ányási Természetbarátok és Naturisták Egyesülete

Magyar naturista kempingek
Naturista Oázis Kemping, Délegyháza
Sziksósfürdői Naturista Strand és Kemping, Sziksósfürdő
Angéla Farm, Nemesbük
Naturista Park, Szigetmonostor
Berényi Naturista Kemping, Balatonberény
Levendula Naturista Kemping, Balatonakali

2007-ben a magyar naturista szervezetek egy része létrehozta a Naturisták Magyarországi Szövetségét (NAMASZ). A NAMASZ a Nemzetközi Naturista Szövetség (INF) tagja.

Az MNE „újkori” története – az elmúlt 5 év (2010-2015)

Előzmény
A kemping területét az MNE 1999-ig bérelte a Délegyházi Önkormányzattól. Akkor az Önkormányzat felkínálta megvételre a naturista kemping szárazföldi részét (a tavat nem) az MNE-nek, melynek nem sikerült a tagoktól összegyűjtenie a szükséges vételárat. A kemping többségi tulajdonát így 1999-ben két magánbefektető vásárolta meg, az egyezség része volt az, hogy az MNE az addig általa végzett beruházásokért cserébe 14% üzletrészt kapott. A naturista kempinget ezután a többségi tulajdonos irányította 2010-ig. Mivel az üzemeltetés veszteséges vagy jó esetben nullszaldós volt a nem megfelelően hatékony gazdálkodás miatt, a többségi tulajdonosok tulajdonrészüket felajánlották megvételre az MNE-nek illetve próbáltak más vásárlót keresni sikertelenül.

Az MNE helyzete 2010. 09.30-án
Az MNE tagok létrehoztak egy D5 Holding Kft. elnevezésű társaságot, melynek célja volt a tagok összegyűjtött pénzéből kivásárolni a kemping többségi tulajdonát, de most sem sikerült megvenni a naturista kempinget, minden erőfeszítés ellenére sem, mivel a szükséges összeg ezúttal sem jött össze. A többségi tulajdonos ezután felszólított minden naturista bérlőt, hogy 2010.09.30-ig hagyja el a kempinget a lakókocsijával, házával együtt. Megindult a tömeges elvándorlás, a házak elszállítása. Az akkori MNE vezetés az utca végén lévő (kb. 1 hektáros) sarki telket tárgyalta ki, mint menekülési irányt, de az nem lett volna elég nagy a bérlők mindegyikének a befogadására. Volt, aki a szomszédos horgásztó tulajdonosával tárgyalt átköltözésről, de az is sikertelen maradt. A taglétszám a minimumon volt (kb. 250 fő). Az üzemeltető Naturista Oázis Kft. (NOK) 2010.09.30-án fizetésképtelenné vált. Az MNE eladja a NOK-ban meglévő üzletrészét.
Válsághelyzet.

Az MNE helyzete 2010.09.30 után

2010
Két naturista tagtársunk közbenjárására sikerül megegyezni a Sánta István többségi tulajdonossal, hogy szinte ingyen (1000 Ft/év bérleti díj mellett) bérlőként maradhassunk, de három hónapos, feltétel nélküli felmondási idővel.
2010 III. negyedévében jogunk volt védeni a kempinget, értékeinket a saját költségünkön.
2010 év végére sikerült megegyezni a Dél1 Önkormányzattal a V. tó bérlésérõl.
2010 decemberére bérleti szerzõdést kötött az átszervezett D5 Holding Kft. a Naturista Oázis Kft.-vel, elkezdődött a kemping bérlése és felkészülés a 2011 évi üzemeltetésre.
Ekkor kb. 100 bérlő volt (maradt), akik befizettek telkenként 40.000 Ft-ot, hogy legyen miből elindulni, lehessen bért fizetni.
Lecseréltük a teljes személyzetet, átvettük az összes közmű üzemeltetését.

2011
Megszerveztük az új üzemeltetést, új kollégákkal. A 2010-eshez képest változatlan bérleti díjon elkezdtünk működni. A naturista kemping állapota "siralmas" volt: a strand romokban, rendezetlen állapotban, A higibox-ok lepusztulva, lerabolva, a villamos hálózat komplett életveszély, kb 500 m kerítés hiányzik vagy használhatatlan, az eszközök többsége működésképtelen, vásároltunk fűnyíró traktorokat, és szerszámokat. A kútban teljes szivattyút cseréltünk mert megállt, és javíthatatlan volt.
Vidámak, reménykedőek voltunk, de bizonytalanok a jövőt illetően.
Takarékos gazdálkodással, üzemeltünk, visszaszorítottuk az új személyzettel a korrupciót.
Már a nyár közepén sejthető volt, hogy nyereségesen fogjuk zárni az évet, a lecsökkent létszám és a változatlan díjak ellenére. Ezzel párhuzamosan folyamatosan kerestünk egy új tavat a túléléshez, mert az MNE NOK üzletrésze el volt adva.
2011 nyarán Sánta István (NOK többségi tulajdonos) bejelentette, hogy a kedvezőtlenül megváltozott anyagi helyzete miatt eláll a vételi szándékától, azaz nem tudja kifizetni az üzletrészünket.
Az MNE akkori Elnöke és helyettese, illetve a ET Elnöke lemond és távoznak. Új vezetőséget választunk. Nemsokkal ezután Sánta István tárgyalást kezdeményez, és kezd felsejleni egy új esély, hogy helyben maradhatunk.
Hosszas, titkos tárgyalás kezdődik a NOK többségi tulajdon megvásárlásáról. Részletes műszaki, gazdasági és jogi vizsgálódás, tervezgetés kezdődik. Elkészül egy megvalósitható gazdasági modell, melyben meg tudnánk szerezni a NOK többségi (73%-os) tulajdonát.
2011 november 5-én az MNE küldöttgyűlése felhatalmazza az akkori vezetõséget, hogy 125,6 MFt-os vételáron, 15 éves részletre állapodjunk meg az eladókkal a NOK 73%-ának megvásárlásáról. Így a saját részünkkel összesen 87%-os tulajdonosok lennénk.

2012
Komoly műszaki-gazdasági tervezés és jogi előkészítés után, 2012.01.24-én az MNE aláírja a szerződést a NOK többségi tulajdonának megvásárlásáról, és szinte minden vagyonával (18.000.000 Ft) ki is fizetjük az első részletet. Ekkor több mint 40 dokumentum kerül aláírásra.
Történelmi pillanat az MNE életében. Eluralkodott a "hurrá hangulat"!!
A vásárláshoz szükséges pénz előteremtése érdekében erős díjemelést kellett végrehajtani. Hosszútávú tervek, elképzelések készülnek a birtoklás, az üzemeltetés, karbantartás, és a fejlesztés témaköreiben. Úgy döntöttünk, hogy egyszerre több témában is elkezdjük az átalakításokat, és így egy-egy téma akár 2-3 évig is elhúzódhat.
A változásokat témakörönként említve, nem pedig évekre bontva (2012-2014):

Tulajdonlás
Mivel a kemping területén számos (kb 10-12 db) "úszó-telek" és ingatlan volt magán és önkormányzati tulajdonban, törekedni kezdtünk a tulajdonviszonyok rendezésére.
5 db különböző helyen lévő önkormányzati tulajdonú telket egy az egyben elcseréltünk, egy olyan telekrészre (1. kapunál) amelyiken már egyetlen naturista sem lakott. Így pl. a birtokunkba került többek közt a Bermuda tér is.
Szintén egy az egyben elcseréltünk egy Flóra panzió körüli lakatlan részt, a Bermuda téren álló két épületre.
Még így is maradtak úszó-telkek magántulajdonban (Flóra, Olimpia, Ibolya házak, Fehér ház). Ezeket sajnos sok pénzért adják. Ezekre egyelőre nem akarunk pénzt áldozni.

Biztonság
Építettünk (részben társadalmi munkában) egy csomó kerítést, az I. kerületben 350 m-t, IV-V. kerületek határánál kb 130 m-t. Feszesebb lett a portaszolgálat, a ki és belépők ellenőrzése. Elindult a karszalagos beléptetés. Újraszerveződött a belső rendészet.

Strandok, kempingplaccok
A "Nagy" strandon eltakarítottuk a kerítés oldalon a romos házakat, szakadt konténereket. Felépítettünk egy játszóteret játéktároló házzal, és egy parti homokozót a gyerekeknek. Alapos tereprendezés, és part átalakítást végeztünk. Jelentős kertészeti átalakítás rendezés volt, bokorsort ültettünk. Átalakult a parkolás rendje, készült kültéri zuhanyzó, kis focipálya. Két ütemben kialakítottuk és bővitettük a hátsó (pipás) strandot. Átalakult és felszerelésekkel bővült a Spicc ahol egy Beach hatású strandot alakítottunk ki. 3 db kempingplaccot jelöltünk ki. Az elsőt felparcelláztuk, bokrokat, fákat telepítettünk, elláttuk víz és villany közművel, világítással. A másik kettőt csak előkészítettük (pl. fasor ültetésekkel) de nem fejeztük be.
2015-ben a külföldi látogatók igényeinek kielégítése érdekében az I. kerületben „VIP” kemping területet alakítottunk ki.

Vendéglátás
Megfelelő szerződésekkel az összes vendéglátó objektum a mi tulajdonunk lett. (A Strand büfé, a Bermuda, és a Sport is). A Büfék felszerelésének jelentős többsége is NOK tulajdonú. A Büfék és környékei esztétikailag felfrissültek (burkolatok, festések stb.). Jelenleg a három helyett két független szolgáltató üzemelteti, és mindenütt van meleg étel. Kialakítottunk egy szalonnasütőt, ill, sportolási lehetőségek bővültek (pl. petangue).

Higik
11 db higiboxunk van, amiből eddig 9 db-ot (3 ütemben) felújítottunk (2 db még hátra van). Festés, burkolás, világítás és elektromos rendszer, vízszerelvény cserék, mosogatók, Tükrök és klf. papírtartók stb.

Villanyhálózat
A katasztrofális (életveszélyes) állapotok, illetve a területenként megnövekedett villamosenergia igények, szükségessé tették a kemping villamos rendszerének teljes átalakítását, cseréjét. Csak pár dolog címszavakban:
Berobbant, fáziszárlatos földkábel szakaszok cseréje (kb. 2x 100m)
Új földkábelszakaszok kiépitése (kb. 2 x 100m)
Nagy-áramú elosztó szekrények karbantartása, felújítása.
Az elosztó, és mérő rendszerek teljes cseréje (vázak, szabványos tokozatok, mérők kismegszakítók.... gyakorlatilag minden)
Egy szabványos, biztonságos, terhelhető, áramlopás-gátolt rendszert hozunk létre. A rekonstrukció várhatóan 2015 idény elejére befejeződik.
Elkezdődött a közvilágítási rendszer kiépítése is, melynek teljes befejezése 2016-ra várható.

Wifi (internet)
Egy modern, távfelügyelhető, teljes mértékben vezeték nélküli internetes rendszert építünk ki 3 év alatt.
Az oszlopokra szerelt rendszerek 5GHz-es gerinchálózatból, és 2,4GHz-es publikus Wifi eszközökből épülnek fel.
Ennek bő 2/3-a már elkészült. Lényegében a kemping minden kerületében, és közösségi helyein lesz WiFi vételi lehetőség.
A rendszer használata ingyenes (free wifi).

Szervezeti élet
Új alapszabályt alkottunk melynek főbb változó elemei:
Csak az szavazhat, és csak az a tag választható aki "teljes jogú tag" tehát aki nagy mértékben hozzájárul a vásárlási folyamathoz.
A tisztségviselők teljes mértékben társadalmi munkában végzik a dolgukat (nincs bér, kedvezmény, v. költségtérítés).
A Tag közvetlenül képviseli magát (családját) a közgyűlésen és minden egyéb fórumon.
A tájékoztatás közvetlenebb gyorsabb, hitelesebb (új weblap, rendszeres és részletes újság, hírlevelek egyéb direkt tájékoztatások).
Elkészült, ill. módosult számos szabályzat. ( viselkedési, építési, fegyelmi, rendészeti, működési stb )
A Vezetőség a fontosabb kérdésekben közvetlen beleszólási lehetőséget kínál a tagságnak (lsd. kérdőívek).
Ismét "divat" a társadalmi munka, a közös terület szépítés, rendezés.
Több és színesebb, változatosabb rendezvény van, és ezek szervezését megosztjuk a tagság (csoportjai) között. A rendezvények stílusáról, időtartamáról, támogatottságáról is a tagság dönt.
Javítottuk, újraépítettük a kapcsolatunkat a magyarországi naturista társszervezetekkel.

Gazdálkodás, növekedés
A korábban csődközeli, és kölcsönökkel finanszírozott működést alapjaiban változtattuk meg:
2010.09.30-a óta a délegyházi naturistáknak nincs szüksége külső forrásra (kölcsönre) az üzemeltetéshez.
Minden gazdálkodási év nyereséges, és általában növekvő mértékű a bevétel.
Soha nincs semmilyen tartozásunk kifelé (NAV, Önkormányzat, közműcégek, stb.). Mindent időben fizetünk.
Minden NOK törlesztő részletünket időben és mértékben, a szerződés szerint törlesztjük, ill. már túl-(elő)törlesztjük.
Átvettük a NOK irányítását, megszüntetjük az időközben feleslegessé vált projektcéget a D5 Holding-ot.
Kialakítottunk egy olyan működési modellt ami számunkra a leggazdaságosabb.
Folyamatosan, és rendszeresen kontroláljuk mind az MNE, mind a NOK gazdálkodását.
Az átvételkori 100 bérlő helyett 2014-ben 145 stabil bérlőnk volt, és törekszünk a további bővítésre.
2015-ben tervezzük a nyitást a külföldi naturisták felé is. Van reális jövőképünk.

Nem mi választottuk, hogy meztelenek legyünk ! Mi így születtünk !

For English version please click on the banner below

Legyél te is MNE tag !

MNE tagként kedvezményesen veheted igénybe a Naturista Oázis Kemping és a hazai naturista társzervezetek szolgáltatásait, programjait. MNE tagként kempingünkben 30% kedvezményt kapsz, emellett a magyarországi naturista társszervezetek 10% kedvezményt adnak a belépőkből. Te még nem vagy naturista ? Gyere és ismerkedj meg a naturizmussal nálunk. Yes 3 Yes 3

Magyar Naturisták Egyesülete

2337 Délegyháza
Naturista part 1318
E-mail: mne(kukac)naturista.hu
Adószám: 19573690-2-13
Cégjegyzékszám: 00-19-573690

Telefon

Mobil: +36 70 248 8980

Naturista Oázis Kemping

2337 Délegyháza
Naturista part 1318
recepcio(kukac)naturista.hu